ABC Tonår i Gävle, gruppledarutbildning

                               START AV DENNA UTBILDNING ÄR UPPSKJUTEN TILL FEBRUARI 2025

                                                       AV PLANERINGSTEKNISKA ORSAKER 

                    

Lokal:                           Centralt i Gävle

                                      


    

Kursdag 1      

Kursdag 2     

Kursdag 3    

Kursdag 4                    

Sista anmälningsdag är ............ och från då är anmälan bindande. Anmäld person kan dock ersättas med annan person senast kursdag 1. Kursdag 1 är obligatorisk.

Pris för utbildningen inkl. kursmaterial är 10 000 kr exkl. moms/deltagare. Kursledarens reseomkostnader och kurslokal tillkommer ochfördelas proportionellt mellan deltagarna.

Fakturering sker inför kursdag 4. Faktura skickas som pappersfaktura. Om elektronisk faktura enbart genom Visma Proceedo.

Om deltagare inte fullföljt utbildningskraven under utbildningens gång tillkommer en kostnad av 2000 kr exkl. moms för extra handledning inför certifiering. Certifiering måste ske inom 1 år efter kursavslut.

Övrig kursinformation, se under fliken "ABC kursinfo" ovan.

Har du frågor kring utbildningen, kontakta Britta Röcklinger via mail britta@rocklinger.com

Anmälan är ej möjlig just nu