Suderled utbildar samt handleder i barn- och föräldraskapsstöd. Vi erbjuder utbildningar i hela landet. 


  •  ABC 3-12 år, alla barn i centrum. Gruppledarutbildning. Gruppledarna kan efter utbildning hålla  föräldragrupper för föräldrar med barn 3-12 år. Utbildningen sker i samarbete med Karolinska Institutet
  • ABC Tonår, alla barn i centrum. Gruppledarutbildning. Gruppledarna kan efter utbildning hålla föräldragrupper för föräldrar med barn 13-18 år. Utbildningen sker i samarbete med PLUS/Stockholm
  • Erbjuder även handledning, booster och konsultation i ABC-metoderna.
  •  ABC i förskolan. Arbetslagsutbildning
  • I samarbete med Allmänna barnhuset utbildar vi i metoden BRA, barns rätt som anhörig. 
  • Barnkraft. Gruppledarutbildning. Parallella stödgrupper för barn och föräldrar där föräldern har en psykisk sjukdom
  •  S, Föräldraskap i Sverige. Gruppledarutbildning. Samhällsinformation för utlandsfödda som har barn 0-18 år. Utbildningen sker i samarbete med BRIS, Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm
  • MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa. Kursen lär ut de vanligaste psykiatriska diagnoserna och tecken som kan vägleda oss i hur vi kan ta kontakt och hjälpa på rätt sätt bl.a. med hjälp av en handlingsplan. Utbildningen finns i tre olika versioner, Vuxen, Ungdom och Äldre.

Kursinformation och anmälan sker under respektive flik ovan. Kontakta oss om du har frågor kring dessa kurser eller om du vill arrangera en utbildning i din egen kommun.

             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suderled AB arrangerar årets instruktörsutbildning i ABC 3-12 år och Komet i samarbete med Karolinska Institutet.

Datum är 26-29 augusti 2024

Mer information finns på  www.ipsykologi.se där även anmälan görs

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------