Suderled utbildar samt handleder i barn- och föräldrastöd. Vi erbjuder utbildningar i hela landet. 

Utbildningar i ABC och FöS sker i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms stad.

  • Vi utbildar gruppledare i metoden ABC, alla barn i centrum. Gruppledarna kan efter utbildning hålla  föräldragrupper för föräldrar med barn 3-12 år. Erbjuder även handledning, booster och konsultation i ABC-metoden.
  • Utbildar arbetslag  i metoden ABC i förskolan
  • I samarbete med Allmänna barnhuset utbildar vi i metoden BRA, barns rätt som anhörig. 
  • Utbildar även gruppledare i metoden Barnkraft. Parallella stödgrupper för barn och föräldrar där föräldern har en psykisk sjukdom
  • Från hösten 2019 utbildar vi ledare i metoden FöS, Föräldraskap i Sverige. Samhällsinformation för utlandsfödda som har barn 0-17 år. 

Kursinformation och anmälan sker under respektive flik.Kontakta oss om du har frågor kring dessa kurser eller om du vill arrangera en utbildning i din egen kommun.

             

           


Höstens booster för gruppledare i ABC och deras chef/ansvarig 

TORSDAG 17 OKTOBER i Göteborg

                                                            Martin Forster föreläser på förmiddagen.

                                              Utförligt program under flik ovan där även anmälan görs!