Kursinformation för gruppledarutbildning ABC 3-12 år och ABC Tonår, alla barn i centrum

Både utbildningarna till gruppledare i ABC 3-12 och ABC Tonår består av fyra utbildningsdagar vardera och sker av Britta Röcklinger, Suderled AB. 

Utbildningen ABC 3-12 sker i samarbete med Karolinska institutet.

ABC Tonår sker i samarbete med PLUS/Stockholm.

För att utbilda sig till gruppledare ska man arbeta med barn och/eller föräldrar till vald målgrupp. Man bör också ha vana av att leda grupper.

Kursupplägg. Parallellt med gruppledarutbildningen håller deltagarna en föräldragrupp tillsammans med en annan utbildad gruppledare. 

 På  utbildningsdagar gås föräldraträffarna igenom på förmiddagen. Eftermiddagarna ägnas åt övningar och handledning.

Alla kursdagar är obligatoriska. En missad förmiddag under kursdag 2, 3 eller 4 kan tas igen genom att närvara på motsvarande tillfälle på annan kurs. Vid ett missat handledningstillfälle under kursdag 2, 3 eller 4 ges en kompletterande uppgift. Observera att hela kursdag 1 är obligatorisk.

Vid mer än en dags frånvaro behöver man gå om utbildningen för att bli godkänd.

Utbildare: Britta Röcklinger, ABC-instruktör

Pris för ABC 3-12 år  gruppledarutbildning inkl. kursmaterial - 10 000 kr exkl. moms/deltagare.

Pris för ABC Tonår gruppledarutbildning inkl. kursmaterial - 10 000 kr exkl.moms/deltagare

 Utbildarens reseomkostnader och kostnader för kurslokal fördelas proportionellt mellan deltagarna. Om en deltagare inte fullföljt utbildningskraven under utbildningens gång tillkommer en kostnad av 2000 kr exkl. moms för extra handledning inför certifiering. Certifieringen måste ske inom 1 år efter kursavslut.

Fakturering sker inför kursdag 4. Elektronisk faktura via Visma Proceedo alternativt pappersfaktura.

Sista anmälningsdag är 30 dagar innan kursstart om inte annat anges Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Anmäld person kan ersättas med annan person utan kostnad senast kursdag 1.

Utbildningen kan komma ställas in, alternativt senareläggas vid för få anmälningar.

Mer information om innehållet i den universella föräldrametoden ABC finns på www.ipsykologi.se. Där finns även den forskning som gjorts på metoden.