Kursinformation för gruppledarutbildning ABC, alla barn i centrum


Utbildningen till gruppledare i ABC består av fyra och en halv utbildningsdagar.

Utbildningen sker av Britta Röcklinger, Suderled AB i samarbete med Karolinska institutet som förvaltar ABC nationellt.

För att utbilda sig till gruppledare bör man arbeta med barn och/eller föräldrar. Man bör också ha vana av att leda grupper.

Kursupplägg. Parallellt med gruppledarutbildningen håller deltagarna en föräldragrupp tillsammans med en annan gruppledare. Efter kursdag 1 håller man föräldraträff 1, efter kursdag 2 håller man föräldraträff 2 o.s.v.

I kursavgiften ingår förutom 1 gruppledarmanual även 6 föräldramappar per deltagare. Total tidsåtgång för utbildningen, inkl. föräldragrupp beräknas till ca 90 h totalt, varav 4,5 schemalagda kursdagar.

Första dagen är en halvdag med information om träffarna och hur rekrytering av föräldrar kan ske. På följande utbildningsdagar gås föräldraträffarna igenom på förmiddagen. Eftermiddagarna ägnas åt övningar och handledning.

Alla kursdagar är obligatoriska. En missad förmiddag kan tas igen genom att närvara på motsvarande tillfälle på annan kurs. Vid ett missat handledningstillfälle ges en kompletteringsuppgift. Vid mer än en dags frånvaro behöver man gå om utbildningen för att bli godkänd.

Kurslitteratur är Fem gånger mer kärlek av Martin Forster. Utifrån boken skriver var och en av deltagarna en inlämningsuppgift. Kursdeltagarna införskaffar själva kurslitteraturen.

Utbildare: Britta Röcklinger, ABC-instruktör

Pris för ABC gruppledarutbildning inkl. utbildningsmaterial - 10 000 kr exkl. moms/deltagare. Administrativ avgift på 1500 kr exkl. moms fördelas proportionellt mellan kursdeltagarna. Utbildarens reseomkostnader och ev. lokalkostnader fördelas proportionellt mellan deltagarna.

Fakturering sker efter kursdag 2 och 4. Faktura skickas som pappersfaktura (OBS! Elektronisk faktura accepteras ej)

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Anmäld person kan ersättas med annan person utan kostnad senast kursdag 1.

Utbildningen kan komma ställas in, alternativt senareläggas vid för få anmälningar.

Mer information om innehållet i den universella föräldrametoden ABC finns på www.ipsykologi.se. Där finns även den forskning som gjorts på metoden.