ABC Gävle 5, våren  2024


                               

                                 


Lokal:                      centralt i Gävle

                                

                                 

Kursledare:           Britta  RöcklingerIntroduktion och Kursdag 1               Måndag  26 februari            kl 8.30-15.30  ( tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2                                              Måndag 18 mars

Kursdag 3                                              Måndag 8 april

Kursdag 4                                              Måndag 22 april


  Anmälan är bindande från 25 januari 2024. Anmäld person kan dock ersättas med annan person innan            kursstart.

Pris för utbildning inkl. utbildningsmaterial - 10 000 kr exkl. moms / deltagare. Kursledarens reseomkostnader och kurslokal fördelas proportionellt mellan deltagarna.

Fakturering sker inför kursdag 4. Faktura skickas som pappersfaktura. Om elektronisk faktura enbart genom Visma Proceedo.

Om deltagare inte fullföljt utbildningskraven under utbildningens gång tillkommer en kostnad av 2000 kr exkl. moms för extra handledning inför certifiering. Certifieringen måste ske inom 1 år efter kursavslut.

Övrig kursinformation se under flik ovan " ABC-kursinfo"

Om du har frågor kring utbildningen kontakta Britta via mail britta@rocklinger.com 

 

Anmälan ABC Gävle 5