ABC Göteborg 38, hösten 2022


                               

                                 


Lokal:                      centralt i Göteborg

                                

                                 

Kursledare:           Britta  RöcklingerIntroduktion och Kursdag 1               Onsdag 7 september             kl 8.30-15.30  ( tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2                                              Onsdag 5 oktober

Kursdag 3                                              Onsdag 19 oktober

Kursdag 4                                              Onsdag 9 november


  Anmälan är bindande från 9 augusti 2022. Anmäld person kan dock ersättas med annan person innan            kursstart.

Pris för utbildning inkl. utbildningsmaterial - 10 000 kr exkl. moms / deltagare. Fakturering sker inför kursdag 4. Faktura skickas som pappersfaktura. Om elektronisk faktura enbart genom Visma Proceedo.

Om deltagare inte fullföljt utbildningskraven under utbildningens gång tillkommer en kostnad av 2000 kr exkl. moms för extra handledning inför certifiering. Certifieringen måste ske inom 6 månader efter kursavslut.

Övrig kursinformation se under flik ovan " ABC-kursinfo"

Om du har frågor kring utbildningen kontakta Britta via mail britta@rocklinger.com 

 

Anmälan ABC Göteborg 38