ABC Gävle 4, hösten 2023


                               

                                 


Lokal:                      centralt i Gävle

                                

                                 

Kursledare:           Britta  RöcklingerIntroduktion och Kursdag 1               Torsdag 28 september             kl 8.30-15.30  ( tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2                                              Torsdag 26 oktober

Kursdag 3                                              Torsdag 9 november

Kursdag 4                                              Torsdag 23 november


  Anmälan är bindande från 1 september 2023. Anmäld person kan dock ersättas med annan person innan            kursstart.

Pris för utbildning inkl. utbildningsmaterial - 10 000 kr exkl. moms / deltagare. Kursledarens reseomkostnader och kurslokal fördelas proportionellt mellan deltagarna.

Fakturering sker inför kursdag 4. Faktura skickas som pappersfaktura. Om elektronisk faktura enbart genom Visma Proceedo.

Om deltagare inte fullföljt utbildningskraven under utbildningens gång tillkommer en kostnad av 2000 kr exkl. moms för extra handledning inför certifiering. Certifieringen måste ske inom 1 år efter kursavslut.

Övrig kursinformation se under flik ovan " ABC-kursinfo"

Om du har frågor kring utbildningen kontakta Britta via mail britta@rocklinger.com 

 

Anmälan ABC Gävle 4