Gruppledarutbildning ABC i Gävle hösten 2020

Lokal:                      Gävle slott , Södra Kansligatan 2, Gävle


Introduktion         Måndag 5 oktober          kl 13.00-16.00

Kursdag 1              Måndag  19 oktober               kl. 9.00-16.00    ( tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2              Måndag 2 november

Kursdag 3              Måndag  16 november

Kursdag 4              Måndag 30 november     OBS nytt datum


Utbildningen kan komma att ställas in, alternativt senareläggas vid för få anmälningar.

Från den 7 september är anmälan bindande. Anmäld person kan dock ersättas med annan person men detta måste anmälas till kursledaren senast 1 vecka innan kursstart.
 

Anmälan till gruppledarutbildning Gävle