Gruppledarutbildning ABC i Gävle hösten 2020

Lokal:                      Gävle slott , Södra Kansligatan 2, Gävle


Introduktion         Måndag 7 september           kl 13.00-16.00

Kursdag 1              Måndag  5 oktober                kl. 9.00-16.00    ( tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2              Måndag 19 oktober

Kursdag 3              Måndag  2 november

Kursdag 4              Måndag 16 november


Utbildningen kan komma att ställas in, alternativt senareläggas vid för få anmälningar.

Från den 6 augusti är anmälan bindande. Anmäld person kan dock ersättas med annan person men detta måste anmälas till kursledaren senast 1 vecka innan kursstart.
 

Anmälan till gruppledarutbildning Gävle