ABC Göteborg 43


                                      Öppen utbildning


Lokal:                           centralt i Göteborg, lokal meddelas senare

Kursinformation:      Se ovan under flik "ABC kursinfo"

                                    

Anmälan är bindande från 25 januari 2025. Anmäld person kan dock ersättas med annan person  innan kursstart.


Pris för utbildning inkl. utbildningsmaterial - 10 000 kr exkl. moms/deltagare. Kursledarens reseomkostnader och kurslokal fördelas proportionellt mellan kursdeltagarna.

Fakturering sker inför kursdag 4. Faktura skickas som pappersfaktura. Om elektronisk faktura enbart genom Visma Proceedo.

Övrig kursinformation se under flik ovan  "ABC-kursinfo"

Om du har frågor kring utbildningen kontakta Britta via mail     britta@rocklinger.com Introduktion och Kursdag 1                   Onsdag 28 februari 2024           kl 8.30-15.30   (tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2                                                  Onsdag 20 mars

Kursdag 3                                                  Onsdag 10 april

Kursdag 4                                                   Onsdag 24 aprilAnmälan ABC Göteborg 43