Göteborg 33Öppen utbildning

Lokal:                  Göteborg, lokal meddelas senare

Kursledare:        Britta Röcklinger

                             


Introduktion      Torsdag 23 september 2021    kl 9-12

Kursdag 1           Torsdag 7 oktober                     kl 8.30-15.30    ( tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2          Torsdag 21 oktober

Kursdag 3          Torsdag  18 november

Kursdag 4          Torsdag   2 december


Det finns fortfarande några platser kvar!

 Efter 26/8  2021 är anmälan bindande. Anmäld person kan dock ersättas med annan person men detta måste ske senast 1 vecka innan kursstart


Anmälan till Göteborg 33