Göteborg 41Utbildning på uppdrag av Region Västra Götaland för UPH-verksamheter

Övriga deltagare i mån av plats


Lokal:                  Göteborg, lokal meddelas senare

Kursledare:        Britta Röcklinger

                             Kursdag 1           Tisdag  26 september 2023                   kl 8.30-15.30    ( tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2          Tisdag 24  oktober

Kursdag 3          Tisdag 7 november

Kursdag 4          Tisdag 21 november Efter 24 augusti 2023 är anmälan bindande. Anmäld person kan dock ersättas med annan person men detta måste ske senast 1 vecka innan kursstart


Anmälan till Göteborg 41