Göteborg 28

Öppen utbildning

Lokal:                  Burgården konferens

                             Skånegatan 20, Göteborg

Introduktion     Måndag 9 september       kl 13-16

Kursdag 1          Måndag 7 oktober            kl 8.30-15.30      (tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2          Måndag 21 oktober

Kursdag 3          Torsdag 14 november

Kursdag 4          Måndag 25 november

                            Anmälan är bindande från 23 augusti 2019

Anmälan till Göteborg 28