Göteborg 26

OBS! Detta är en uppdragsutbildning åt Region Västra Götaland vilket gör att ingen anmälan kan göras via Suderled AB.


Lokal                    Scandic Europa, Nordstan

                              Göteborg

Introduktion       Torsdag 29 augusti 2019      kl  13-16

Kursdag 1            Torsdag 12 september         kl 8.30-15.30  (tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2            Torsdag 26 september

Kursdag 3            Torsdag 10 oktober

Kursdag 4            Torsdag 24 oktober