ABC Göteborg 14

     

                                           Öppen utbildning

Lokal                                  Burgården konferens

                                            Skånegatan 20, Göteborg
Introduktion                     Fredag 25 augusti  kl 9-12

Kursdag 1                          Torsdag 28 september  kl 8.30-15.30  (tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2                          Torsdag 12 oktober

Kursdag 3                          Torsdag 26 oktober

Kursdag 4                          Torsdag 16 november
Anmälan till ABC Göteborg 14