ABC Göteborg 11


                                     Uppdragsutbildning av Region Västra Götaland.


Lokal:                           Burgården konferens

                                      Skånegatan 20 i Göteborg


Introduktion               Torsdag 24 augusti       kl 9-12

Kursdag 1                    Fredag 22 september   kl 8.30-15.30     (tiden gäller alla kursdagar)

Kursdag 2                    Fredag 6 oktober

Kursdag 3                    Fredag 20 oktober

Kursdag 4                   Fredag 10 november