Gruppledarutbildning, Föräldraskap i Sverige, FöS


Utbildningen sker av Britta Röcklinger i samarbete med BRIS som förvaltar FöS nationellt.


Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterade föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år.          Vi erbjuder gruppledarutbildning som vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar. Utbildningen ges under tre heldagar samt en halv dags uppföljning.

Du som gruppledare kommer direkt efter dina tre utbildningsdagar hålla en föräldragrupp vid fem tillfällen à 2,5 timmar. Du rekryterar och håller föräldraträffarna tillsammans med en annan gruppledare som redan är utbildad i FöS eller är under utbildning. 

Utbildningsdagarna är obligatoriska. Föräldraträffarna följer en manual. Samhällsinformation och gruppdiskussioner varvas under träffarna och utgår från följande teman:

  • Familj i nytt land, Att leva med två kulturer
  • Förskola/Skola, Pojkar och Flickor
  •  Hälsa och Sjukvård
  •  Föräldrars rättigheter och skyldigheter
  •  Tonåren, Alkohol och droger, Brott

Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar alla träffar.


Kriterier för att bli gruppledare:

  • I ditt arbete ha kontakt med föräldrar och/eller barn från målgruppen
  • Möjlighet att i din tjänst hålla i föräldraträffar 
  • Hålla i en föräldraträff tillsammans med annan gruppledare utbildad i FöS
  • Rekrytera föräldrar till grupp som kan hållas direkt efter de första tre kursdagarna
  • Behärska svenska i tal och skrift

 

Utbildare:  Britta Röcklinger, FöS-instruktör

Pris för FöS gruppledarutbildning inkl. gruppledarmaterial - 10 000 kr exkl. moms/deltagare

Föräldramaterialet skriver gruppledarna själva ut.

Fakturering sker efter kursdag 3.

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Anmäld person kan ersättas med annan person utan kostnad senast kursdag 1.

Utbildningen kan komma ställas in, alternativt senareläggas vid för få anmälningar.

Mer information om innehållet i Föräldraskap i Sverige finns på www.foraldraskapisverige.se  

Kursinformation gruppledarutbildning Föräldraskap i Sverige, FöS