ABC Tonår i Göteborg hösten 2024, gruppledarutbildning                                


Lokal:                      centralt i GöteborgKursdag 1                               Tisdag 8 oktober                        kl 8.30 . 15.30 (tiden gäller kursdag 1-3)

Kursdag 2                               Tisdag 22 oktober

Kursdag 3                               Tisdag 19 november

Kursdag 4                               Tisdag 10 december  (halvdag, ev digitalt)

Sista anmälningsdag måndag 2 sept och från då är anmälan bindande. Anmäld person kan dock ersättas med annan person senast kursdag 1. Kursdag 1 är obligatorisk.

Pris för utbildningen inkl. kursmaterial är 10 000 kr exkl. moms/deltagare. Kursledarens reseomkostnader och kurslokal tillkommer ochfördelas proportionellt mellan deltagarna.

Fakturering sker inför kursdag 4. Faktura skickas som pappersfaktura. Om elektronisk faktura enbart genom Visma Proceedo.

Om deltagare inte fullföljt utbildningskraven under utbildningens gång tillkommer en kostnad av 2000 kr exkl. moms för extra handledning inför certifiering. Certifiering måste ske inom 1 år efter kursavslut.

Övrig kursinformation, se under fliken "ABC kursinfo" ovan.

Om du har frågor kring utbildningen, kontakta Britta Röcklinger via mail britta@rocklinger.com 


 

Anmälan till ABC Tonår Göteborg ht 2024