ABC Tonår Göteborg 2, gruppledarutbildning

                                             

Lokal:              Burgården konferens, Skånegatan 20 i Göteborg

                                      


Kursdag 1      Fredag 11 oktober       kl 8.30-15.30

Kursdag 2      Fredag 25 oktober       kl 8.30-15.30

Kursdag 3      Fredag 22 november   kl 8.30-15.30

Kursdag 4      Tisdag 10 december   kl 13.00-16.00    OBS tisdag och halvdag            

Sista anmälningsdag är 2 september 2024 och från då är anmälan bindande. Anmäld person kan dock ersättas med annan person senast kursdag 1. Kursdag 1 är obligatorisk.

Pris för utbildningen inkl. kursmaterial är 10 000 kr exkl. moms/deltagare. Kursledarens reseomkostnader och kurslokal tillkommer och fördelas proportionellt mellan deltagarna.

Fakturering sker inför kursdag 4. Faktura skickas som pappersfaktura. Om elektronisk faktura enbart genom Visma Proceedo.

Om deltagare inte fullföljt utbildningskraven under utbildningens gång tillkommer en kostnad av 2000 kr exkl. moms för extra handledning inför certifiering. Certifiering måste ske inom 1 år efter kursavslut.

Övrig kursinformation, se under fliken "ABC kursinfo" ovan.

Har du frågor kring utbildningen, kontakta Britta Röcklinger via mail britta@rocklinger.com

Anmälan ABC Tonår Göteborg 2